Υγειονομικό

Απόστρατοι και εν ενεργεία αξιωματικοί του Υγειονομικού καλούνται απο το 417 ΝΙΜΤΣ να καλύψουν διευθυντικές θέσεις.

Έξι θέσεις διευθυντών θα καλυφθούν απο στρατιωτικούς ιατρούς, αξιωματικούς του Υγειονομικού, εν ενεργεία ή απόστρατους, στο 417 ΝΙΜΤΣ. Πρόκειται για τις θέσεις διευθυντών του Αυτοτελούς Εξωτερικού Ουρολογικού Ιατρείου, της Α’ Παθολογικής Κλινικής, του Ρευματολογικού Τμήματος, του Οφθαλμολογικού Τμήματος, της Νευρολογικής Κλινικής και τέλος του Αυτοτελούς Εξωτερικού Ιατρείου Παπάγου (ειδικότητας Παθολόγου ή Καρδιολόγου).

Οι ενδιαφερόμενοι για να καλύψουν τις θέσεις διευθυντών θα πρέπει να υποβάλουν απευθείας στη ΔΥΓ/ΓΕΣ, μέχρι 30 Ιαν. 2017, τα δικαιολογητικά τους, δηλαδή α. Βιογραφικό σημείωμα, β. Περιληπτικό πίνακα με τους τίτλους των επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων με ένα αντίτυπο αυτών, γ. Θεωρημένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο διδακτορικής διατριβής, δ. Κάθε άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων για την επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Δυο λόγια για το 417 ΝΙΜΤΣ
Η αρχική ιδέα δημιουργίας του ΝΙΜΤΣ αναπήδησε από την ανάγκη περίθαλψης των Πολεμιστών Αξιωματικών, που γύριζαν από τα μέτωπα του 1940-1941.

Με το Ν.Δ. 597/1941, περί συστάσεως Νοσηλευτικού Ιδρύματος υπό τον τίτλο «Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού», αποφασίσθηκε η σύσταση του ΝΙΜΤΣ και η αρχική εγκατάστασή του στο κτίριο που σήμερα στεγάζεται η Διεύθυνση.

Πρωτεργάτες της ιδέας και προσπάθειας υπήρξαν ο Στρατηγός Μπάκος Γεώργιος και ο Ανώτερος Γενικός Αρχίατρος Κυριακός Ιωάννης, που ήταν και ο πρώτος Διευθυντής του Ιδρύματος από το έτος 1942 μέχρι το θάνατό του.

Το Νοσοκομείο άρχισε να λειτουργεί την 21 Ιανουαρίου 1942, με δύναμη 75 κλινών, για παθολογικούς και χειρουργικούς ασθενείς.

Το 1956 εγκαινιάστηκε η πτέρυγα «Ι. Κυριακός» (σήμερα φερόμενη ως “Παλαιά Πτέρυγα”), ενώ το 1962-1963 έγινε η προσθήκη του 4ου ορόφου της ίδιας Πτέρυγας, καθώς και η προέκταση του κτιρίου προς την πλευρά του «πάρκου Βενιζέλου».

Το 1981 εγκαινιάσθηκε η «Νέα Πτέρυγα».

Μετά από 70 περίπου χρόνια λειτουργίας, το μικρό Νοσοκομείο των 75 κλινών εξελίχθηκε σε σύγχρονο Μεγάλο Γενικό Νοσοκομείο με 405 κλίνες, 15.000 περίπου νοσηλευόμενους το χρόνο, 80.000 περίπου εξεταζόμενους στα Εξωτερικά Ιατρεία και 1.000 περίπου άτομα προσωπικό.