Ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ μίλησε σε εκδήλωση της φαρμακευτικής εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στο
πλαίσιο ετήσιας συνάντησης στελεχών της, ο Α/ΓΕΝ εκφώνησε ομιλία με θέμα την «ΗΓΕΣΙΑ».

Μετά την ομιλία αντάλλαγησαν εθιμοτυπικά δώρα.