Τουρκικό CN-235

Μπαράζ παραβιάσεων σήμερα πάνω από το Αιγαίο. Κατασκοπευτικά CN-235 προχώρησαν σε 35 παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο και ακόμα 12 από F-16 και Τ-38

 

Μπαράζ τούρκικων προκλήσεων σήμερα πάνω από το Αιγαίο με συνολικά 47 παραβιάσεις από F-16, CN-235 και Τ-38. Τούρκικα μαχητικά, κατασκοπευτικά και εκπαιδευτικά σε νευρική «κρίση» προχώρησαν σε παραβιάσεις, εμπλοκές και με δύο από αυτά να είναι οπλισμένα. Οι περισσότερες παραβιάσεις 35 συνολικά έγιναν από τα κατασκοπευτικά CN-235, 9 από τους σχηματισμούς των F-16 ενώ τρείς ακόμα έγιναν από τα εκπαιδευτικά Τ-38.

Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 6η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 5 (2 F-16 & 2 F-16 & 2 F-4 & 2 F-16 & 2 F-16 )

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 3 (2 CN-235 & 1 Τ-38)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 13

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 8

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 47 (9 από τους σχηματισμούς, 3 από το Τ-38 και 35 από τα CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, KENTΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.