ΣΠΥΠΑ

ΣΠΥΠΑ:Τα πτυχία στους εκπαιδευθέντες επέδωσε ο Διοικητής του Σχολείου, Επισμηναγός (ΤΕΑ) Νικόλαος Καλαϊτζής.

To Σχολείο Πυρασφάλειας Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΥΠΑ) εξόπλισε με πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία τους εκπαιδευθέντες από την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.ΣΠΥΠΑ

Η εκπαίδευση της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) 2018 των Σμηνιτών Πυροσβεστών πραγματοποιήθηκε, στην Αεροπορική Βάση Σέδες Θεσσαλονίκης.