χρημα

Έπιδομα παραμεθορίου : Άλλο οι στρατιωτικοί και άλλο οι δημόσιοι υπάλληλοι λέει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δικαιολογώντας την διαφορετική τους αντιμετώπιση.

Το διαφορετικό νομικό πλαίσιο που υπάρχει για δημόσιους υπαλλήλους και στρατιωτικούς επικαλείται το υπουργείο Άμυνας για να τεκμηριώσει πως καλώς δεν λαμβάνουν τα στελέχη των Ε.Δ. το επίδομα που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ το επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’176) στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις και κοινές υπουργικές αποφάσεις, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν και αποτελεί κίνητρο παραμονής στις υπηρεσίες των περιοχών αυτών.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όμως όπως λένε από την Μεσογείων διέπονται από διαφορετικό θεσμικό μισθολογικό καθεστώς και επομένως δεν είναι συγκρίσιμη η αναλογική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου αμοιβών, που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς. Το μισθολόγιο τους, αναφέρει το υπουργείο, είναι ειδικό και ρυθμίζει τις αποδοχές με συγκεκριμένα κριτήρια σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες, τη φύση, τον τρόπο και το χώρο της προσφερόμενης εργασίας.

ΥΠΕΘΑ: Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο για τα στελέχη Ε.Δ.

Ειδικότερα με το άρθρο 127 περίπτωση Ε’ του Ν.4472/2017 θεσπίστηκε το εν λόγω επίδομα σε αντιστάθμισμα της καταργηθείσας ημερήσιας αποζημίωσης που ελάμβαναν, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.3 περ. θ Π.Δ.200/93(ΦΕΚ Α’ 75), όλα τα στελέχη που υπηρετούσαν στις αναφερόμενες περιοχές και περιοριστικά τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούσαν σε συγκεκριμένες Μονάδες της Π.Α.

Τέλος, κρίθηκε ότι οι συγκεκριμένοι γεωγραφικοί προσδιορισμοί εξακολουθούν να δικαιολογούν την καταβολή αποζημίωσης και την ανάγκη ύπαρξης κίνητρων, λόγω των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών τους, ενώ τα πρόσθετα καθήκοντα με τα οποία οι στρατιωτικοί έχουν επιφορτιστεί π.χ. λόγω των προσφυγικών ροών, ενισχύουν την άποψη και την αναγκαιότητα αυτή.

Τέλος το ΥΠΕΘΑ στην ερώτηση που κατέθεσε ο Χ. Παππάς μετά από έγγραφο της ΕΣΠΕΗΠ για την εξαίρεση της Ηπείρου από τον νόμο 4472 για το επίδομα παραμεθορίου ,  για ακόμα μια φορά λέει πως οι αρμοδιότητες για την πολιτική μισθών ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς μισθολογικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

ΣΧΟΛΙΑ