ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΕΘΑ

ΕΠΟΠ: Κοινοποιήθηκε ονομαστικός πίνακας Επαγγελματιών Οπλιτών του Κοινού Νομικού Σώματος, οι οποίοι πρόκειται να κριθούν στο βαθμό του Λοχία

Η κρίση των παραπάνω ΕΠ.ΟΠ (ΝΟΜ) θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΣΠΕΟΚΣ, βάσει των ατομικών τους εγγράφων, που συμπληρώνονται με μέριμνα ΓΕΕΘΑ/Β4, με τις Εκθέσεις Ικανότητας, τα Σημειώματα Απόδοσης και με τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ατομικό τους φάκελο.

Δείτε όλο το έγγραφοΤακτικές Κρίσεις Επαγγελματιών Οπλιτών του Κοινού Νομικού Σώματος των ΕΔ 2018-2019

ΣΧΟΛΙΑ