Υπολοχαγός της Εθνικής Φρουράς δημιουργήσε ένα πολύ προχωρημένο λογισμικό προκειμένου να βοηθήσει στις προσπάθειες μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων της.

 

 

Υπολοχαγός της Εθνικής Φρουράς Κύπρου δημιούργησε λογισμικό βλητικού προγράμματος. Ο υπολοχαγός είναι ο Πέτρος Σάββα ο οποίος εργάστηκε μεθοδικά και αθόρυβα, εις βάρος του ελεύθερου του χρόνου του, με σκοπό την δημιουργία του λογισμικού πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού «το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου παρέδωσε στις 2 Ιανουαρίου 2018, 7 συσκευές iPads στην Εθνική Φρουρά στα πλαίσια των προσπαθειών για μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της».

Σκοπός της δωρεάς αυτής, αναφέρει ο Σύνδεσμος, είναι η εγκατάσταση στις συσκευές αυτές του βλητικού προγράμματος που δημιούργησε ο Υπολοχαγός Πεζικού Πέτρος Σάββας και η χρησιμοποίησή του από Μονάδες της Ε.Φ.

Μέσω του λογισμικού που αναπτύχθηκε αυξάνονται δραστικά η ακρίβεια και η ταχύτητα εξαγωγής των δεδομένων βολής συγκεκριμένου οπλικού συστήματος.

Σε ανακοίνωση του το ΔΣ του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού αναφέρει ότι ο υπολοχαγός Πέτρος Σάββα εργάστηκε μεθοδικά και αθόρυβα, εις βάρος του ελεύθερου του χρόνου, με σκοπό την δημιουργία του λογισμικού και τον προβάλει ως παράδειγμα προς μίμηση.

 

Πηγή: riknews.com