Πολεμική Αεροπορία ουδέτερη

Πάντα πρωτοπόρο και αποτελεσματικό το ΓΕΑ στην μέριμνα του προσωπικού του πριν και μετά την αποστρατεία λύνει προβλήματα.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας όπως έκανε γνωστό η ΕΑΑΑ εκδίδει τις νέου τύπου βεβαιώσεις ωρών πτήσης και θεωρητικών γνώσεων, που αφορούν τους Αξιωματικούς Ιπταμένους που τελούν σε αποστρατεία.

Δικαιούμενοι για την υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι όλοι οι εν αποστρατεία Ιπτάμενοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους μεγαλύτερους των 65 ετών δεν θα εξετάζονται.