Επιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝ

Η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα της Γ΄ Επιλαρχίας Αναγνώρισης διαπιστώθηκε στην επιχειρησιακή αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΣ

 

 

Η επιχειρησιακή αξιολόγηση της Γ΄ Επιλαρχίας Αναγνώρισης (Γ΄ΕΑΝ) πραγματοποιήθηκε από την Κυριακή 21 μέχρι την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018.

Σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΓΕΣ, εφαρμόσθηκαν στο σύνολό τους οι προβλεπόμενες διαδικασίες και δοκιμάστηκαν τα υφιστάμενα Σχέδια.

Διαπιστώθηκε η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα της Επιλαρχίας,το υψηλό φρόνημα, η αισιοδοξία και η αποφασιστικότητα που διακατέχει το προσωπικό.

Δείτε φωτογραφίες του ΓΕΣ από την επιχειρησιακή αξιολόγηση:

Επιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝΕπιχειρησιακή Αξιολόγηση Γ΄ΕΑΝ