1η ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΣ

Η 1η Διακλαδική Ημερίδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, διοργάνωσε το ΓΕΕΘΑ. Ποιές ήταν οι θεματικές ενότητες

 

Με θέμα “Σύγχρονες Προκλήσεις ΑΠΕ στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας”,  διοργανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ η 1η Διακλαδική Ημερίδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018.

Οι θεματικές ενότητες της ημερίδας περιέλαβαν αντικείμενα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο, στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, στις μελλοντικές προκλήσεις και στις επιπτώσεις του ανθρώπινου παράγοντα, στην ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.

Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και φορέων του Δημοσίου με αρμοδιότητα επί εναέριων μέσων.

1η ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΣ1η ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΣ1η ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΣ1η ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΣ