ΓΕΕΘΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της Σχολής Νομικού Σώματος ΕΔ, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα για θέματα δημοσίων συμβάσεων, από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος ΓΕΕΘΑ

 

 

Ημερίδα για θέματα δημοσίων συμβάσεων, με μέριμνα της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, στην Αθήνα, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018.ΓΕΕΘΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΤην ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) που είναι επιφορτισμένα με συναφή καθήκοντα, στελέχη του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών ΕΔ καθώς και στελέχη της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), στα οποία δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα θέματα που άπτονται των διαδικασιών προετοιμασίας, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.ΓΕΕΘΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΓΕΕΘΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ