ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Οι στρατεύσιμοι κλάσεως 2022 -γεννημένοι το 2001- καλούνται να καταθέσουν δελτίο απογραφής

 

 

Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2022 (γεννημένοι το 2001) καλούνται να καταθέσουν δελτίο απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 (από 2 Ιανουαρίου έως και 1 Απριλίου) στις κατά τόπους στρατολογικές υπηρεσίες ή στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών ή (για όσους διαμένουν στο εξωτερικό) στις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές του τόπου διαμονής τους.

Οι στρατεύσιμοι κατά την προσέλευσή τους στις υπηρεσίες, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

– Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου.

– Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

– Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr

Εφόσον οι στρατεύσιμοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, μπορούν να υποβάλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.

Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό, εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.

Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του δελτίου απογραφής, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (Ε-mail).

Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή επιπρόσθετες πληροφορίες οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.