Μόνιμης Διακλαδικής Επιτροπής Ποιότητας ΕΔ

Σύσκεψη της Μόνιμης Διακλαδικής Επιτροπής Ποιότητας ΕΔ πραγματοποιήθηκε τη περασμένη Δευτέρα. Σε ποιά θέματα εστίασε η σύσκεψη

 

Σε θέματα τυποποίησης, διαπίστευσης, μετρολογίας και διακρίβωσης εστίασαν οι εργασίες της Μόνιμης Διακλαδικής Επιτροπής Ποιότητας (ΜΔΕΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΕΘΑ τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018.
Στην επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Σκοπός της ΜΔΕΠ είναι η ανάπτυξη, επεξεργασία και αξιολόγηση των θεμάτων ποιότητας των ΕΔ.

Μόνιμης Διακλαδικής Επιτροπής Ποιότητας ΕΔ