ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ

Αλλαγή φρουράς στη Διοίκηση Υπηρεσίας Φάρων με τον Αρχιπλοίαρχο (Μ) Παναγιώτης Σταυριανάκος ΠΝ να αναλαμβάνει καθήκοντα παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΝ

 

Η τελετή παράδοσης παραλαβής Διοικητού Υπηρεσίας Φάρων, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Φάρων στον Πειραιά, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 παρουσία του Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Υποναυάρχου Γεωργίου Καμπουράκη ΠΝ.

Καθήκοντα Διοικητού ΥΦ παρέλαβε ο Αρχιπλοίαρχος (Μ) Παναγιώτης Σταυριανάκος ΠΝ από τον Αρχιπλοίαρχο (Μ) Λουκά Ανδρέου ΠΝ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ