Στην ολοκλήρωση της κατασκευής και παράδοσης τεσσάρων στρατιωτικών οικημάτων στο στρατόπεδο «ΑΡΓΕΝΤΗ» στη Χίο προχώρησε το ΓΕΣ

 

 

Στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, το Γενικό Επιτελείο Στρατού
σχεδιάζει και πραγματοποιεί δράσεις που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την
ομαλή διαβίωση του προσωπικού, ώστε να παραμένει αναπόσπαστο στην
εκτέλεση της αποστολής του.

Επιπροσθέτως, η κατασκευή 4 στρατιωτικών οικημάτων στο στρατόπεδο
«ΑΡΓΕΝΤΗ» στη Χίο, φανερώνουν τη σημασία που δίνεται από την ηγεσία στο
σκοπό αυτό, κάνοντας σαφές ότι οι δράσεις συνεχίζονται να σχεδιάζονται
και να υλοποιούνται.