ΜΝΗΜΟΝΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΣ ΕΛΤΑ

Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΓΕΣ και των ΕΛΤΑ, ενώ εγκαινιάστηκε το εκσυγχρονισμένο 1020 Στρατιωτικό Ταχυδρομικό Γραφείο.

 

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο Στρατόπεδο «Παπάγου», υπογράφηκε, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Αλκιβιάδη Στεφανή, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Στρατού Ξηράς και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), για θέματα που αφορούν στην προώθηση/διάθεση των φιλοτελικών προϊόντων και υπηρεσιών στο προσωπικό του Στρατού Ξηράς, καθώς και την έκδοση ειδικών επετειακών και προσωπικών γραμματοσήμων. Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Διευθυντή του Β΄ Κλάδου του ΓΕΣ, Υποστράτηγο Λεωνίδα Κακαβά και τον Γενικό Διευθυντή των ΕΛΤΑ κ. Σάββα Δάνδολο.

ΜΝΗΜΟΝΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΣ ΕΛΤΑ

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε τελετή εγκαινίων του 1020 Στρατιωτικού Ταχυδρομικού Γραφείου (1020 ΣΤΓ), που λειτουργεί στο ΓΕΣ, το οποίο εκσυγχρονίστηκε με αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα διακίνησης και διαχείρισης ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΜΝΗΜΟΝΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΣ ΕΛΤΑ

Με γνώμονα τη μέριμνα για το έμψυχο δυναμικό, το ΓΕΣ συνεχίζει με αμείωτη ένταση, να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις, που σκοπό έχουν την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του προσωπικού του.

ΜΝΗΜΟΝΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΣ ΕΛΤΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΣ ΕΛΤΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΣ ΕΛΤΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΣ ΕΛΤΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΣ ΕΛΤΑ