ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ

O απολογισμός έργου του Γραφείου Στήριξης Οπλιτών Θητείας δόθηκε από το ΓΕΣ με στοιχεία για την λειτουργία  κατά τη διάρκεια όλου του έτους 2018.

 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το ΓΣΟ, δέχτηκε συνολικά 2.275 κλήσεις για παροχή ψυχολογικής υποστήριξης (129 περιστατικά), επίλυση προβλημάτων (170 περιστατικά), παροχή πληροφοριών (1.690 κλήσεις) αλλά και βοηθειών (286 περιστατικά).

Όπως υπενιθμίζει το ΓΕΣ το Γραφείο Στήριξης Οπλιτών (ΓΣΟ) συστάθηκε με σκοπό τη στήριξη των Οπλιτών Θητείας, ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και επιτελεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έργα:

– Παροχή συναισθηματικής / ψυχολογικής στήριξης μέσα από τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας.

– Καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών ή εγγράφων καταγγελιών – παραπόνων οπλιτών.

Η λειτουργία του ΓΣΟ δεν τροποποιεί, καταργεί ή με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει τις διαδικασίες ιεραρχικής προώθησης αναφορών και παραπόνων και του χειρισμού τους κατά τις κείμενες διαδικασίες.

Η Διακλαδική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, όπως και οι Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (ΟΨΜ) διατηρούν την επικαιρότητά τους και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως μέχρι τώρα.

Η επικοινωνία είναι εφικτή στα τηλέφωνα 210-6555679 και 210-6555680, στο FAX: 2106552205 και στο e-mail gso@army.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ

 

LEAVE A REPLY