ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΙΕΡΕΙΣ

Καλούνται για ιατρικές εξετάσεις 20 υποψήφιοι προς κατάταξη στο Θρησκευτικό Σώμα των ΕΔ της συμπληρωματικής προκήρυξης για την πλήρωση κενών θέσεων στρατιωτικών ιερέων Α΄ και Β΄ Τάξης. Δείτε το έγγραφο.

 

Την παραπομπή ενώπιον της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας 20 υποψηφίων προς κατάταξη στο Θρησκευτικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων για την πλήρωση κενών θέσεων στρατιωτικών Ιερέων Α΄ και Β΄ Τάξης ανακοίνωσε χθες το ΓΕΕΘΑ.

Πρόκειται για τους :

α. Γεώργιο Βέτσο του Αντωνίου

β. Χρήστο Βόγκα του Ιωάννη

γ. Στυλιανό Γερασίμου του Παναγιώτη

δ. Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο του Ανδρέα

ε. Θεόδωρο Δεληγιάννη του Παναγιώτη

στ. Νικόλαο Γκάρα-Εύζωνα του Κωνσταντίνου

ζ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο του Δημητρίου

η. Εμμανουήλ-Φιλάρετο Ζαχαριουδάκη του Αριστείδη

θ. Ηρακλή Καμπούρογλου του Σταματίου

ι. Νικόλαο Κλήμη του Γεωργίου

ια. Προκόπιο Κόμβο του Παναγιώτη

ιβ. Ιωάννη Κούκο του Βασιλείου

ιγ. Γεώργιο Κουφάλη του Πέτρου

ιδ. Νικόλαο Λύτα του Γεωργίου

ιε. Ευστράτιο Μαμάκο του Ερμόλαου

ιστ. Νικόλαο Μπάντρα του Γεωργίου Αμπντέλ-Χαλίμ

ιζ. Λάμπρο Νιάφα του Ευαγγέλου

ιη. Παναγιώτη Πρέλια του Ιωάννη

ιθ. Σταύρο Σκαρλή του Ηλία και

κ. Νικόλαο Σκλέπα του Θεοδώρου

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται για υγειονομικές εξετάσεις, τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου στο 414 ΣΝΕΝ (Παλαιά Πεντέλη, οδός Ταξιάρχου Βέλλιου, αριθ. 6), έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: