Καμμένος Βουλή

Καμμένος: Τον Ευκλείδη Τσακαλώτο δείχνει, για ακόμα μια φορά, ως υπεύθυνο της οικονομικής στενότητας των Στρατιωτικών, ο ΥΕΘΑ.

O ΥΕΘΑ απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα παραμεθορίου για ακόμα μια φορά λέει πως μόνο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει την δυνατότητα να ανοίγει το πουγκί, ενώ σημειώνει και πως τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων διέπονται από διαφορετικό θεσµικό µισθολογικό καθεστώς και εποµένως δεν είναι συγκρίσιµη η αναλογική εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου αµοιβών, που ισχύει για τους δηµοσίους υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς.

Δείτε όλη την απάντηση του ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Βασίλειος Γιόγιακας με θέμα «Καταβολή επιδόματος παραμεθορίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου και κατά το μέρος που αφορά στο ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχήν οι αρμοδιότητες για την πολιτική μισθών ανήκουν στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει µε ειδικούς μισθολογικούς νόµους, µε βάση τις εκάστοτε δηµοσιονοµικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Το επίδοµα αποµακρυσµένων – παραµεθόριων περιοχών καταβάλλεται κατά το Αρ.19 ν. 4354/2015(ΦΕΚ Α’176) στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε προβληµατικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις και κοινές υπουργικές αποφάσεις, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν και αποτελεί κίνητρο παραµονής στις υπηρεσίες των περιοχών αυτών.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων διέπονται από διαφορετικό θεσµικό µισθολογικό καθεστώς και εποµένως δεν είναι συγκρίσιµη η αναλογική εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου αµοιβών, που ισχύει για τους δηµοσίους υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς. Το µισθολόγιο τους είναι ειδικό και ρυθµίζει τις αποδοχές µε συγκεκριµένα κριτήρια σε συνάρτηση µε τις ιδιαιτερότητες, τη φύση, τον τρόπο και το χώρο της προσφερόµενης υπηρεσίας.

Ειδικότερα με το άρθρο 127 περίπτωση Ε΄ του ν. 4472/2017 θεσπίστηκε το εν λόγω επίδοµα σε αντιστάθµισµα της καταργηθείσας ηµερήσιας αποζηµίωσης που ελάµβαναν, κατά το Αρ.19 ν. 4354/2015(ΦΕΚ Α’176), όλα τα στελέχη που υπηρετούσαν στις αναφερόµενες περιοχές και περιοριστικά τα στελέχη της Πολεµικής Αεροπορίας που υπηρετούσαν σε συγκεκριµένες Μονάδες της Π.Α.. Κρίθηκε ότι οι συγκεκριµένοι γεωγραφικοί προσδιορισµοί εξακολουθούν να δικαιολογούν την καταβολή αποζηµίωσης και την ανάγκη ύπαρξης κίνητρων, λόγω των ιδιόµορφων χαρακτηριστικών τους, ενώ τα πρόσθετα καθήκοντα µε τα οποία οι στρατιωτικοί έχουν επιφορτιστεί π.χ. λόγω των προσφυγικών ροών, ενισχύουν την άποψη και την αναγκαιότητα αυτή.

ΣΧΟΛΙΑ