Οικολόγοι Καμμένος

Ο Πάνος Καμμένος συμφώνησε με τους Οικολόγους Πράσινους να συνεργαστεί το ΥΠΕΘΑ σε οικολογικές δράσεις με επίκεντρο την περιοχή του Αιγαίου.

Ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος συναντήθηκε με τους συνεκπροσώπους των Οικολόγων Πράσινων Κώστα Διάκο και Εύα Πάσχου οι οποίοι ενημερώθηκαν για αμυντικά και εθνικά θέματα.

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε η συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το χώρο της οικολογίας μέσω προγραμμάτων οικολογικού περιεχομένου των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικότερα στην περιοχή του Αιγαίου.

Πάντα αντικειμενικός σκοπός της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των δραστηριοτήτων των ΕΔ και η εφαρμογή των αρχών της αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί παράγοντα ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων και των δραστηριοτήτων των ΕΔ.

Εν τούτοις, σε περίπτωση όπου υφίσταται σύγκρουση μεταξύ τυχόν επιχειρησιακών απαιτήσεων και περιβαλλοντικών αρχών, οι επιχειρησιακές απαιτήσεις τίθενται σε απόλυτη προτεραιότητα.

Ακόμα όμως και στην περίπτωση αυτή, οι ΕΔ θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.