ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ»
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Γράφει ο Κώστας Ε. Παδουβάς, Αντγος ε.α.

Ο σχετικά νέος πνευματικός φορέας με το όνομα «Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας» αναδύθηκε εξ ολοκλήρου από τις μεθόδους παιδείας των πολυμερών Ανώτατων Στρατιωτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), όπου η εξειδικευμένη παιδεία συντελείται σχεδόν ομοιόμορφα για το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με την ευρεία έννοια (ξηράς, θάλασσας, αέρα, σώματα ασφάλειας).

Όπως ήταν αυτονόητο, συμπληρώθηκε ανάλογα ο λογότυπος όπως ισχύει σήμερα: «Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων», για να τονίζεται η προέλευση και όχι το πολυμερές και ευρύτατο πνευματικό περιεχόμενο της «Κιβωτού» των ποικίλων γνώσεων και εμπειριών.

Στα παραπάνω ΑΣΕΙ η όλη αγωγή των στελεχών ΕΔ διεξάγεται χωρίς παρεκκλίσεις διαχρονικά , πλην του εύλογου εκσυγχρονισμού της. Ειδικότερα, αφενός είναι στενά αλληλένδετη με την καλή σωματική υγεία και αφετέρου επικεντρώνεται με έμφαση στην ανάδειξη και αποδοχή όλων των ανθρώπινων αξιών, κάτι που δεν ελέγχεται ως αναγκαία προϋπόθεση στα οιαδήποτε λοιπά ΑΕΙ της χώρας.

Επομένως, έχει ομοιότητες με την ολιστική παιδεία των «Λυκείων» των Αρχαίων Ελλήνων, όπου επικρατούσε η ρήση: «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ» ( = νους υγιής σε σώμα υγιές), η οποία συνάδει με την ανάλογη ρήση των Αρχαίων Λατίνων: «mens sana in corpore sano», με την ηπιότερη και ευρύτερη ερμηνεία: «πρέπει να ευχόμαστε να υπάρχει νους υγιής σε σώμα υγιές…».

Ωστόσο, στη νεοσύστατη «Κιβωτό» μας δεν υπάρχουν προγράμματα σπουδών της ολιστικής παιδείας, ώστε να εμπλουτιστεί η πραγματική – εποικοδομητική διανοητική δύναμη της αντίληψης με την αντίστοιχη σωματική υγεία για να συνδυαστούν οι δυο αυτές ανθρώπινες δυνάμεις και συντελέσουν στην επιθυμητή δυναμική συνισταμένη προσέγγισης και ανάπτυξης των ανθρωπίνων αξιών και αρετών (υψηλές στοχεύσεις με ανιδιοτέλεια, αρμονία και ομαδική συνεργασία, δημιουργική σκέψη και κοινωνικότητα κ.ά.).

Όμως, γίνεται (στην «Κιβωτό») η επεξεργασία των δεδομένων και των ποικίλων ερεθισμών σύμφωνα με τις εφαρμογές των μεθόδων και των προγραμμάτων της ολιστικής παιδείας , προκειμένου να συμβάλλει στην ανάδειξη – δημιουργία «καλών και κοινωνικά χρήσιμων ανθρώπων» μεταξύ των πολιτών της χώρας και επέκεινα της παγκόσμιας κοινότητας.

Επίσης, αναλύονται, επεξεργάζονται και αναδεικνύονται τα αρνητικά δεδομένα και οι προκλητικοί ερεθισμοί που οδηγούν σε σχεδιασμούς και παρατηρήσεις που περιέχουν ελλείψεις ή σφάλματα, επηρεάζοντας αρνητικά το σκέπτεσθαι, συναισθάνεσθαι και πράττειν, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες της Αλήθειας, του Κάλλους, των Αρετών και κάθε άλλου αγαθού της ανθρώπινης καλής ζωής (του εύ ζην).

Η νεοσύστατη «Κιβωτός γνώσεων και εμπειρίας» ξεκίνησε την πορεία της με κεντρική έδρα την Αθήνα και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη προκαλώντας κάθε Έλληνα ή Φιλέλληνα εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας να συντρέξει, με οποιονδήποτε τρόπο, τις ευρύτατες απαιτούμενες παντοειδείς και αυτονόητες διεργασίες που υπηρετούν πιστά και ολοκληρωμένα τις παραπάνω ανθρώπινες αξίες, χωρίς να αποτελεί ένα καθαρά εκπαιδευτικό ίδρυμα. Απομένει να αποδειχτεί στην πράξη η προσδοκία αυτή.

Στον περίπου ένα χρόνο δραστηριοποίησης της «Κιβωτού» έλαβαν χώρα έντονες δράσεις ( και αντιδράσεις για τα κακώς κείμενα), προέκυψαν ενθαρρυντικά μηνύματα, προγραμματίστηκαν και εκτελέστηκαν αξιόλογες ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις θεμάτων κ.λπ. στις οποίες αναδείχθηκαν οι παραδοσιακές συνήθειες (αξίες) της ολιστικής παιδείας και δόθηκαν ερμηνείες σε σημαντικές Ελληνικές έννοιες, όπως περί γλώσσας, φιλοκαλίας, πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας και μεμονωμένων αξιόλογων προσωπικοτήτων.

Προς τούτο προσφέρθηκε «βήμα» σε προσωπικότητες αμφοτέρων των φύλων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων θεμάτων από τις οποίες δικαιολογείται και διαιωνίζεται-αναδύεται η κοσμική ζωτική παρουσία και τα έργα του επιτυχημένου Έλληνα, ιχνηλατώντας τα βήματα που έγιναν και οδήγησαν στο βαθύτερο νόημα της «ολιστικής παιδείας».

Συγκεκριμένα, έχουν εκφραστεί και εκφράζονται ποικιλοτρόπως τα μέλη της που εκπροσωπούν όλους τους τομείς, όπως τον Ακαδημαϊκό γνωστικό και εμπειρικό πολυχώρο (τομείς επιστημών, Φιλοσοφίας, Τεχνολογίας, Θρησκειών και Θρησκευτικού καταπιστεύματος, Στρατηγικών και Αμυντικών θεμάτων, Πολιτισμού και Τεχνών, Αγωγής και Ηθικής, Ερευνών και Καινοτομιών κ.ά.), ενώ επιπρόσθετα σώζονται και αναδεικνύονται τα γραπτά επώνυμα πνευματικά έργα των μελών, τα οποία αναρτώνται στο οικείο και δημοφιλές site που δημιουργήθηκε επί τούτου και λειτουργεί ικανοποιητικά στο διαδίκτυο (http://www.kivotospaideias.com).

Ακόμη, με ελεγχόμενο και αξιοπρεπή τρόπο εξασφαλίζονται προκαταβολικά (a’ priori) οι ποικιλόμορφοι στόχοι της «Κιβωτού», καθόσον προστατεύονται από τα αιρετά όργανα του φορέα αυτού, όπως είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η εξελεγκτική Επιτροπή, η Κεντρική Γενική Συνέλευση των μελών, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Για τους επισπεύδοντες παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις από τον Πρόεδρο και τα μέλη των κεντρικών και περιφερειακών Δ.Σ., ως και από κάθε μέλος της Κιβωτού πριν και κατά τις εξαγγελίες των δράσεων της Κιβωτού που δημοσιοποιούνται στην παραπάνω ιστοσελίδα, είτε μέσω επαφών των e-mails είτε με άλλα ΜΜΕ.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα για εγγραφή ως μελών είτε για οποιονδήποτε λόγο επικοινωνίας με την «Κιβωτό» αυτή, μπορούν να χρησιμοποιούν την κοινή διεύθυνση email: kivotos.mhe@gmail.com προκειμένου να εισέλθουν στη σελίδα επικοινωνίας για να συμπληρώνουν και αποστείλουν την προετοιμασμένη φόρμα επικοινωνίας και βοηθητικά τα εκεί αναγραφόμενα τηλέφωνα, την ταχυδρομική διεύθυνση κ.ο.κ.

ΣΧΟΛΙΑ