Πολεμικό Ναυτικό

Κρίσεις 2017: Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προάγει με βάσει τις αποφάσεις του Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο Κρίσεων του Πολεµικού Ναυτικού(ΑΝΣΚ) αντιπλοιάρχους

 

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε: 1. Προάγουµε στο βαθµό του Πλοιάρχου,τους παρακάτω Αντιπλοιάρχους οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο Κρίσεων του Πολεµικού Ναυτικού(ΑΝΣΚ),σε τακτική κρίση έτους 2017-18, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 4/Σ.4 από 16-03-2017, απόφασή του:

α. Μαχίµους «Προακτέους κατ εκλογή», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 22-05-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνουν το µέγιστο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Μαχίµων Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Παπαδηµητρίου Θεµιστοκλή του Παράσχου (ΑΜ-2003): (1) Καρλατήρα Σταύρο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2029) (2) Αλεξόπουλο Θεόδωρο του Αθανασίου (ΑΜ-1992) (3) Αµπατζή Ζαχαρία του Ευάγγελου (ΑΜ-1993) (4) Μπακαλάκο Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2028) (5) Κατσούλη Μάριο του Πανογιάννη (ΑΜ-1981) (6) Φιλιππίδη Παναγιώτη του Νικήτα (ΑΜ-1952)

β. Μαχίµους «Προακτέους κατ αρχαιότητα», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 22-05-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνουν το µέγιστο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Μαχίµων Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Μπουρίτη Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΜ-1986): (1) Τσαγκαράκη Μιχαήλ του Μιχαήλ (ΑΜ-1961) (2) Ψαρουδάκη Αντώνιο του Νικολάου (ΑΜ-2031)
γ. Μάχιµο «Προακτέο κατ αρχαιότητα», Κολιζέρα Κωνσταντίνο του Χριστοφόρου (ΑΜ- 1959), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής του λογιζοµένης από 03-06-2017,ηµεροµηνία που συµπληρώνει το µέγιστο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Μαχίµων Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Ψαρουδάκη Αντώνιο του Νικολάου (ΑΜ-2031).

883/2010, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 31-05-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Μηχανικών Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Κουπατσιάρη ∆ηµήτριο του Άγγελου (ΑΜ-Μ-876): (1) Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875) (2) Παππά Χρήστο του Λάµπρου (ΑΜ-Μ-853) (3) Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884) (4) Χαλακατεβάκη Εµµανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859) (5) Σπυρόπουλο ∆ηµήτριο του Τριανταφύλλου (ΑΜ-Μ-896) (6) Χατζηµαθιό Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-856) (7) Παζιώτη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου (ΑΜ-Μ-878) (8) Φουντουκίδη Ευάγγελο του Παναγιώτη (ΑΜ-Μ-877) (9) Παπαδάκη Μιχαήλ του Ευσταθίου (ΑΜ-Μ-893) (10) Κλητοράκη Πέτρου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Μ-905)
ε. Οικονοµικού «Προακτέους κατ εκλογή», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 31-05-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Οικονοµικού του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672): (1) Kουµάνια Ολγα του Ιωάννη (ΑΜ-O-675) (2) Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671) (3) Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667) (4) Γανίδη ∆ηµήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)

στ. Υγειονοµικού/Ιατρούς «Προακτέους κατ εκλογή»,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996,της προαγωγής τους λογιζοµένης από 22-05-2017,ηµεροµηνία που συµπληρώνουν το µέγιστο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Υγειονοµικού/Ιατρών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Λαουλάκο ∆ηµήτριο του Ηλία (ΑΜ-ΥΙ-298): (1) Πράνταλο Παναγιώτη του Ιωάννη (ΑΜ-ΥΙ-300) (2) Τσιώρο Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-ΥΙ-301) (3) Μαζαράκη Νικόλαο του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΙ-304) (4) Στρέµπελα Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-306)

ζ. Υγειονοµικού/Ιατρό «Προακτέο κατ αρχαιότητα», Ευαγγελόπουλο Αθανάσιο του ∆ηµητρίου (ΑΜ-ΥΙ-302), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2439/1996, της προαγωγής του λογιζοµένης από 22-05-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνει το µέγιστο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Υγειονοµικού/Ιατρών του Πολεµικού Ναυτικού µετά τον Πλοίαρχο Στρέµπελα Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-306)


Προαγωγές αντιπλοιάρχων by Ioanna Iliadi on Scribd
ΣΧΟΛΙΑ
SHARE
Δημοσιογράφος, Ερευνήτρια Ασχολείται με το στρατιωτικό ρεπορτάζ από τι 1991. Από το 2000 και μέχρι το 2012 κάλυπτε το ρεπορτάζ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ. Το 2016 ανέλαβε την ιστοσελίδα Onalert.gr και παρέμεινε για ένα περίπου χρόνο. Είναι απόφοιτος Παντείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (Master Of Arts) στην Δημοσιογραφία, από το Αυστριακό πανεπιστήμιο Danube University of Krems. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά και έχει γνώσεις τουρκικής γλώσσας