ΜΤΣ

Το ΜΤΣ με την παρακάτω ενημέρωση, αναφέρεται στους στόχους για τον  εκσυγχρονισμό του, προς διασφάλιση της μακροχρόνιας χρηματοοικονομικής του βιωσιμότητας, καθώς και για τις δράσεις – εξελίξεις για την επίτευξη των στόχων. 

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός του Μετοχικού Ταμείου Στρατού προς διασφάλιση της μακροχρόνιας χρηματοοικονομικής του βιωσιμότητας, για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων και προκλήσεων του μέλλοντος, η συνεχής επεξεργασία προτάσεων αύξησης εσόδων και περιστολής εξόδων, καθώς και η συνέχιση παροχής αξιοπρεπούς Μηνιαίου Μερίσματος χωρίς καμία άλλη μείωση.

Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Βάσει του πλαισίου που παρουσιάστηκε, το ΜΤΣ πρέπει να διέπεται από 3 Στρατηγικούς Άξονες οι οποίοι εξειδικεύονται βάσει των ειδικών τους χαρακτηριστικών, σε 12 Στρατηγικούς Στόχους:

ΑΞΟΝΑΣ 1

 1. Υπογραφή του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του νέου Οργανογράμματος του ΜΤΣ
 2. Η επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας
 3. Υποβολή Σχεδίου Νόμου για ρύθμιση χρόνιων θεμάτων του ΜΤΣ
 4. Η διευθέτηση εκκρεμοτήτων μεταξύ ΜΤΣ – PICAR ΑΕΕ
 5. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας του ΜΤΣ
 6. Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΞΟΝΑΣ 2

 1. Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας του ΜΤΣ
 2. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ
 3. Η επιστημονική διαχείριση του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών
 4. Βελτίωση της ανταποδοτικότητας εισφορών παροχών μετόχων ΓΕΣ-ΕΛ.ΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ 3

 1. Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
 2. Η ψηφιοποίηση του Αρχείου των 150.000 παλαιών φακέλων και των 50.000 καρτελών του ΜΤΣ.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Άξονας 1:

 • Υποβλήθηκε η Τροπολογία Εναρμόνισης της Νομοθεσίας του ΜΤΣ με τις Διατάξεις του Ν.4472/2017 και τη Θεσμοθέτηση των Μερισματοδοτικών Βαθμών Ταξιάρχου και Αρχιλοχία, προκειμένου να δοθούν τα μερίσματα και τα ΒΟΕΑ των ετών 2017-2018. Αναμένεται η εισαγωγή της σε Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ. Θα κατατεθεί στη Βουλή τον Νοέμβριο του 2018.
 • Έγινε η ανάληψη του κόστους καταβολής των συντάξεων του προσωπικού που υπηρετούσε στο ΝΙΜΤΣ και πληρωνόταν από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, από τον ΕΦΚΑ. Έχουν εκδηλωθεί ανάλογες ενέργειες και για το προσωπικό που υπηρετούσε στο ΜΤΣ.
 • Η δικαστική διένεξη μεταξύ Μετοχικού Ταμείου Στρατού και PICAR ΑΕΕ εκδικάσθηκε στον Άρειο Πάγο στις 20 Μαρτίου 2018 και αναμένεται η απόφαση (σ.σ. η απόφαση του Αρείου πάγου ήταν επιβαρυντική για το ΜΤΣ – αναμένονται περαιτέρω ενέργειες).
 • Αποφασίστηκε, κατόπιν του Πρακτικού 12/06/18-05-2018 του ΔΣ/ΜΤΣ, η παρακράτηση ποσοστού κατ’ ελάχιστο 5% επί των διανεμητέων εσόδων καθ’ έτος, προς αναπλήρωση και αναδημιουργία του μέρους της Καθαρής Θέσης που αποτελείται από το Γενικό Κεφάλαιο και το Τακτικό Αποθεματικό (83.330.194,09€ και 70.780.396,10€ αντίστοιχα). Το ποσό του Τακτικού Αποθεματικού με την 31-12-2017 ανέρχεται στο ποσό των 24.845.368,48€ (ποσοστό αναπλήρωσης Τακτικού Αποθεματικού 35,10%).
 • Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγιναν ενέργειες από τη Δνση Πληροφορικής προς τη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΣ για παροχή διευκρινήσεων και έγινε έγγραφο προς το ΓΕΣ/ΔΟΙ/1α στο οποίο καταγράφησαν τα πληροφοριακά συστήματα και τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το ΜΤΣ. Τα συγκεκριμένα στοιχεία εστάλησαν από το ΓΕΣ στο ΓΕΕΘΑ προκειμένου να γίνει η συγκεντρωτική καταγραφή.
 • Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε στη Βουλή, η πρόταση Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του άρθρου 47 του Ν.4387/2016, με την οποία το ΜΤΣ είχε ετήσια απώλεια 17,5 εκατ. ευρώ από τις κρατήσεις 4% επί των δαπανών ΓΕΣ, οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί ως κοινωνικοί πόροι από το 2016.
 • Επανυποβλήθηκε το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος του νέου Οργανισμού του ΜΤΣ. Ευρίσκεται στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • Εστάλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για να ενεργήσει ώστε να εφαρμοστεί ο Νόμος 4256/14, ο οποίος προβλέπει ότι πόρος ποσοστού 5% επί των προστίμων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του ΚΟΚ, καταβάλλονται στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων σε ποσοστό που καθορίζει κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων.
 • Δόθηκε εντολή στη Νομική Υπηρεσία να εξετάσει την κωδικοποίηση της νομοθεσίας του ΜΤΣ και η Δνση Επιθεώρησης και Προγραμματισμού να προβεί στην εισήγηση θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΣ τον Νοέμβριο του 2018.

Άξονας 2:

 • Πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΠΔΔ) με θέμα «Εκτίμηση Αγοραίου Μισθώματος Μεγάρου Μετοχικού Ταμείου Στρατού επί ολόκληρου του Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Πανεπιστημίου, Βουκουρεστίου, Σταδίου και Αμερικής στην Αθήνα και κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο την 25 Απριλίου 2018».
 • Ακίνητη περιουσία: Το ακίνητο επί των οδών Κολοκοτρώνη 3-5 & Βουλής ( μέρος α’ υπογείου – β΄ υπόγειο – ισόγειο – τέσσερις όροφοι) μισθώθηκε από την INTRAKAT για 20 χρόνια από 12-10-17. Μέρος του α’ υπογείου – μέρος ισογείου – μέρος ημιορόφου μισθώθηκε από Γ. & Α. ΚΟΡΡΕΣ για 12 χρόνια από 01-01-17. Το ακίνητο επί της οδού Σταδίου 65 «ΣΑΡΟΓΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ» μισθώθηκε από την DIMAND για 25 χρόνια
 • Εκπονήθηκε Μελέτη, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ΓΕΣ/ΔΟΙ, για τη Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας για τα εν ενεργεία στελέχη του Στρατού Ξηράς, όπως ισχύει στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού. Κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΜΤΣ (Πρακτικό 17/10/19 07-2018), υποβλήθηκε Σχέδιο Νόμου με τη συνημμένη σε αυτό Αιτιολογική Έκθεση και Έκθεση Οικονομικής Επιβάρυνσης «Περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού Στρατού Ξηράς (ΕΛΣΞ)», στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ για τις περαιτέρω ενέργειες
 • Έγινε διαγωνισμός για την εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας του ΜΤΣ. Ανατέθηκε στην εταιρία SANY CONSULTING και υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2018.

Άξονας 3:

 • Στις 31 Ιαν 2018 διενεργήθηκε Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός στον οποίο υπέβαλε προσφορά η εταιρεία INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Στις 21 Μαρτίου 2018 υπεγράφη σύμβαση με την εταιρεία η οποία παρέδωσε το έργο στις 01 Οκτωβρίου 2018, 60.000 ψηφιοποιημένες καρτέλες προς χρήση.
 • Ολοκληρώθηκε η συντήρηση και η τακτοποίηση του αρχείου των 105.000 φακέλων μερισματούχων και των 85.000 περίπου φακέλων μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.