Ορκομωσία στρατιώτες
Φωτογραφία Αρχείου

ΟΒΑ: Από το ΓΕΣ κοινοποιούνται τροποποιήσεις των προκηρύξεων ΟΒΑ Ο-Σ και ΕΔ ως προς τον αριθμό των θέσεων για κάλυψη κενών που δημιουργήθηκαν.

Περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους.
Τροποποίηση Προκήρυξης-Διαταγής ΟΒΑ (ΠΛΗΝ ΕΔ)

Τροποποίηση Προκήρυξης-Διαταγής ΟΒΑ ΕΔ

ΣΧΟΛΙΑ