στρατιώτες

Στις Επιτροπές Απαλλαγών των παραρτηµάτων καλούνται οι  υποψήφιοι ΟΒΑ, για εξέταση της σωµατικής τους ικανότητας. Δείτε ποιοι καλούνται

 

Οι παραπεµπόµενοι έφεδροι είναι υποχρεωµένοι να παρουσιασθούν στις αρµόδιες Επιτροπές Απαλλαγών µέχρι την 5 Ιουλίου 2017, έχοντας µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα.

3. Οι Επιτροπές Απαλλαγών:
α. Να αποστείλουν άµεσα µε τηλεοµοιοτυπία (FAX:2106552163)
στο ΓΕΣ/Β5(∆ΣΛ) αντίγραφα των Γνωµατεύσεων µε την κρίση της σωµατικής
τους ικανότητας.
β. Να αποστείλουν άµεσα αντίγραφα των Γνωµατεύσεων µε την κρί-
ση της σωµατικής τους ικανότητας στις αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
4. Οι εµπλεκόµενες ΣΥ να καταχωρίσουν τις µεταβολές παραποµπής και
γνωµάτευσης σωµατικής ικανότητας στις στρατολογικές µερίδες των παραπε-
µποµένων.
5. Προς ενηµέρωση των παραπεµποµένων εφέδρων γνωρίζονται τα εξής
αναφορικά µε την λειτουργία των Επιτροπών Απαλλαγών:
α. Η Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών εδρεύει στο 401 ΓΣΝΑ (Λεωφόρος
Κατεχάκη) τηλ. επικοινωνίας 210-7494898 ή 210-7494897 ή 2107494882.
2
β. Η Επιτροπή Απαλλαγών Γ’ ΣΣ εδρεύει στο 424 ΓΣΝΕ (Θεσσαλονίκη)
τηλ. επικοινωνίας 2310- 381831 ή 2310-381000.
γ. Η Επιτροπή Απαλλαγών ∆ΙΚΕ (IV ΜΠ «Πελοπόννησος) εδρεύει στο
411 ΓΣΝ Τρίπολης τηλ. επικοινωνίας 2710-391173.
δ. Η Επιτροπή Απαλλαγών 1ης
Στρατιάς εδρεύει στο 404 ΓΣΝΛ (Τρικά-
λων 1, Λάρισα) τηλ. επικοινωνίας 2410-993692.
ε. Η Επιτροπή Απαλλαγών 8η Μ/Π ΤΑΞΠΖ εδρεύει στο 8ο
ΤΥΠ/ΛΥΓ
(Στρατόπεδο Κατσιµήτρου, Πέραµα Ιωαννίνων) τηλ. επικοινωνίας 26510-86807.
στ. Η Επιτροπή Απαλλαγών XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού ε-
δρεύει στο 216 ΚΙ.Χ.Ν.Ε.(Αλεξανδρούπολη) τηλ. επικοινωνίας 25510-55520.
ζ. Η Επιτροπή Απαλλαγών ∆΄ΣΣ εδρεύει στο 412 ΓΣΝ (Ξάνθη) τηλ. ε-
πικοινωνίας 25410-35134 ή 25410-35135.
η. Η Επιτροπή Απαλλαγών 80 Α∆ΤΕ εδρεύει στο 80 ΤΥΕΘ (Κως) τηλ.
επικοινωνίας 22420-41191.
θ. Η Επιτροπή Απαλλαγών 95 Α∆ΤΕ εδρεύει στο 95 ΤΥΕΘ (Ρόδος)
τηλ. επικοινωνίας 22410-62030.
ι. Η Επιτροπή Απαλλαγών 88 Σ∆Ι εδρεύει στο 88 ΤΥΓ (Πλατύ Λήµνου)
τηλ. επικοινωνίας 22540-85214.
ια. Η Επιτροπή Απαλλαγών 96 Α∆ΤΕ εδρεύει στο 96 ΤΥΕΘ (Χίος) τηλ.
Επικοινωνίας 22710-84212.
ιβ. Η Επιτροπή Απαλλαγών 98 Α∆ΤΕ εδρεύει στο 98 ΤΥΕΘ (Λέσβος)
τηλ. Επικοινωνίας 22510-33039 ή 22510-33676

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑΟΒΑ by Ioanna Iliadi on ScribdΣΧΟΛΙΑ
SHARE
Δημοσιογράφος, Ερευνήτρια Ασχολείται με το στρατιωτικό ρεπορτάζ από τι 1991. Από το 2000 και μέχρι το 2012 κάλυπτε το ρεπορτάζ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ. Το 2016 ανέλαβε την ιστοσελίδα Onalert.gr και παρέμεινε για ένα περίπου χρόνο. Είναι απόφοιτος Παντείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (Master Of Arts) στην Δημοσιογραφία, από το Αυστριακό πανεπιστήμιο Danube University of Krems. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά και έχει γνώσεις τουρκικής γλώσσας