Αεροπορία

Π.Α.:Μετά την κύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναρτώνται οι πίνακες των απορριφθέντων υποψηφίων ΟΒΑ.

Δείτε τους πίνακες των υποψηφίων ΟΒΑ που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων με δική τους ευθύνη όπως αναρτήθηκαν από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.