ΠΕΝΕΦΥΟ

Η Πανελλήνια Ένωση Εφέδρων Υπαξκών & οπλιτών (Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.) συνεχίζει την αδιάκοπη εκπαίδευση με στόχο την διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα για το σύγχρονο περιβάλλον μάχης.

 

 

 

Επίσκεψη στον Ειδικό Διακλαδικό Λόχο ΠΒΧ

Στις 27.9.18 Εθελοντές Έφεδροι επισκέφθηκαν τον Ειδικό Διακλαδικό Λόχο ΠΒΧ στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου.
Η όλη δραστηριότητα διεξήχθη σε κλίμα εξαιρετικό μεταξύ εφέδρων και ενεργού στρατού, αλλά και εφέδρων μεταξύ τους από τρεις διαφορετικούς συνδέσμους της Αττικής και της Κορινθίας (Τ.ΕΝ.ΕΦ. – Ε.Τ.Ε.Ε.Δ – Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.)
Η Διοίκηση της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο ευχαριστεί την Διοίκηση του Τ.ΕΝ.ΕΦ για την πρόσκληση καθώς και τον Διοικητή και τα στελέχη της εν λόγω Μονάδος για την άριστη φιλοξενία και την αγαστή συνεργασία.
πενεφυο
πενεφυο
πενεφυο

Συντήρηση ικανοτήτων σύγχρονης Ομάδος Μάχης ΠΖ

Στις 07.10.2018 οι Εθελοντές Έφεδροι (ΕΘ.ΕΦ.) των ΠΕΝΕΦΥΟ και ΣΕΕΔΑ ασκήθηκαν στα παρακάτω τακτικά αντικείμενα Ομάδος Μάχης Πεζικού:
– Πυρ και κίνηση
– Περίπολοι μάχης
– Πρώτες βοήθειες μάχης
– Αστικό αγώνα

πενεφυο πενεφυο πενεφυο πενεφυο πενεφυο