Πολεμικό Μουσείο: Φωτογραφίες από το «πρίν» και το «μετά» των νέων εκθεμάτων που είναι στον εξωτερικό χώρο του Πολεμικού Μουσείου.

Μετά από αρκετά χρόνια συντηρήθηκαν οι δύο Πύργοι Αρμάτων Μάχης τύπου “Cromwell-Centaur MK VIII” από προσωπικό τής Ιλης συντηρήσεως τού Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) τού Στρατού Ξηράς.