ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΕΘΑ

Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς: Οι προαγόµενοι κατ’ εκλογή  Αξιωματικοί εγγράφονται στην επετηρίδα µετά τους τώρα υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους.

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η σχετική απόφαση η οποία αναφέρει:

Προάγουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010 σε Συνταγµατάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Αντισυνταγµατάρχες Όπλων και Σωµάτων, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 31-12-2017, ηµεροµηνία συµπληρώσεως του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:

Δείτε όλο το έγγραφο:Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς

ΣΧΟΛΙΑ