Ουδέτερες ξίφη

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια το Προεδρικό Διάταγμα με θέμα «Προαγωγές Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων – Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1339/21-12-2017 ΦΕΚ (τεύχος Γ΄).

Δείτε το έγγραφο:Προαγωγή Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΧΟΛΙΑ