Άσκηση Ειδικές Δυνάμεις

Πως λειτουργεί η νυχτερινή όραση: Τα συστήματα νυχτερινής όρασης μετατρέπουν την μικρή ποσότητα φωτός που υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο (όπως το σεληνιακό και το αστρικό φως) από φωτεινή ενέργεια (φωτόνια) σε ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτρόνια).

Στον “σωλήνα” ενίσχυσης εικόνας, τα φωτόνια εισέρχονται στην φωτοκάθοδο η οποία απελευθερώνει ηλεκτρόνια.

Αυτά διέρχονται από ένα λεπτό δίσκο (περίπου στο μέγεθος ενός κέρματος) το οποίο περιέχει 6 εκατομμύρια “κανάλια”.

Καθώς τα ηλεκτρόνια διέρχονται μέσα από αυτά τα “κανάλια” προσκρούουν στα τοιχώματα τους, απελευθερώνοντας έτσι περισσότερα ηλεκτρόνια. Έως ότου τα ηλεκτρόνια εξέλθουν από το δίσκο έχουν πολλαπλασιαστεί χιλιάδες φορές. Στη συνέχεια επιταχύνονται σε μία οθόνη φωσφόρου (όπως αυτή της τηλεόρασης).

Όταν τα ηλεκτρόνια προσκρούσουν στην οθόνη, ο φώσφορος εκπέμπει φως με την ίδια διάταξη την οποία είχε εισέλθει το φως (φωτόνια)στην φωτοκάθοδο.

Ο χρήστης της συσκευής τότε βλέπει την ενισχυμένη εικόνα κατά τον ίδιο τρόπο που κάποιος βλέπει τηλεόραση.

ΣΧΟΛΙΑ