Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Ορκίστηκαν οι Πρωτοετείς Δόκιμοι της 2ης Σειράς ΣΜYA στο Τατόι παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχου (Ι) Λαμπράκη Δημητρίου

 

 

Παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχου (Ι) Λαμπράκη Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, η ορκωμοσία των πρωτοετών Δοκίμων της 2ης Σειράς της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Στην τελετή παραβρέθηκαν Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπροσωπείες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, των παραγωγικών Σχολών των ΕΔ και των Ενώσεων Αποστράτων, καθώς και συγγενείς και φίλοι των Δοκίμων.
Συνολικά ορκίστηκαν εκατόν πενήντα τρεις (153) Δόκιμοι, εκ των οποίων δώδεκα (12) από την Κύπρο.

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Την 27η Ιουλίου 2016, ιδρύθηκε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), η οποία προέρχεται από την ενοποίηση των Σχολών Υπαξιωματικών [Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)] της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Η ΣΜΥΑ είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Αποστολή της είναι να παράγει, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, άνδρες και γυναίκες μόνιμους Υπαξιωματικούς της ΠΑ, με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της.

Η Σχολή υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και έχει ως έδρα της την Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τριετής. Στους Δόκιμους της ΣΜΥΑ παρέχεται, για όλες τις ειδικότητες, ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση, ενώ καλλιεργείται διαρκώς η στρατιωτική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητάς τους.

Στη ΣΜΥΑ λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις με τις συναφείς με αυτές ειδικότητες:
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης:
α. Μηχανοσυνθέτης
β. Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
γ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών
δ. Ηλεκτρολόγος
ε. Γενικός Οπλουργός
στ. Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
ζ. Πληροφορικής
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης:
α. Ραδιοναυτίλος
β. Ελεγκτής Αναχαίτισης
γ. Αμύνης Αεροδρομίων
δ. Μετεωρολόγος
ε. Πληροφοριών
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης:
α. Στρατολόγος
β. Ταμιακός
γ. Γενικός Υλικονόμος

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYAΜε απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μη λειτουργία μιας ή περισσότερων ειδικοτήτων από τις κατευθύνσεις ανά εκπαιδευτικό έτος, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΠΑ.

Η Κατεύθυνση «Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης» της ΣΜΥΑ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της ΣΥΔ, στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη.

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 2ης Σειράς ΣΜYA