Βάσεις 2018 Στρατιωτικές σχολές

Δείτε σε ποιες στρατιωτικές σχολές σημειώθηκε άνοδος και σε ποιές κάθοδος των βάσεων σε σχέση με αυτές του 2017.

 

 

 

Σημαντική άνοδος αλλά και σημαντική κάθοδος σημειώθηκε στις στρατιωτικές σχολές, σε σχέση με τις βάσεις του 2017.

Οι βάσεις 2018 για τις Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα Ασφαλείας φαίνονται αναλυτικά εδω:

Βάσεις 2018 Στρατιωτικές Σχολές – Σώματα Ασφαλείας – Αποτελέσματα – ΠΙΝΑΚΕΣ

Αναλυτικά, η εικόνα που παρουσιάζεται είναι η παρακάτω:

Στρατιωτικές Σχολές που σημειώθηκε άνοδος των βάσεων:

 • ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
 • ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 • ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
 • ΣΣΑΣ – ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ.
 • ΣΣΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
 • Σ.Μ.Υ. – ΣΩΜΑΤΑ
 • Σ.Μ.Υ.Ν.
 • ΣΜΥΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΣΜΥΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΣΜΥΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στρατιωτικές Σχολές που σημειώθηκε κάθοδος των βάσεων:

 • ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
 • ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ
 • ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
 • ΣΣΑΣ –ΙΑΤΡΙΚΟ
 • ΣΣΑΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
 • ΣΣΑΣ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ
 • ΣΣΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
 • ΣΣΑΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 • ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
 • Σ.Μ.Υ. – ΟΠΛΑ

 

Συγκεντρωτικά, η σύγκριση των βάσεων 2017 & 2018 για τις στρατιωτικές σχολές, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Βάσεις 2018 Στρατιωτικές Σχολές

 

Σε ό,τι αφορά στις Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής είχαμε σημαντική άνοδο σε όλες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

Βάσεις 2018 Στρατιωτικές Σχολές