ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΙΕΡΕΙΣ

Στρατιωτικοί ιερείς: Κοινοποιήθηκε η συμπληρωματική Προκήρυξη Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κατάταξης Κληρικών για Πλήρωση Κενών Θέσεων Στρατιωτικών Ιερέων Α΄ και Β΄ Τάξης

 

Επτά θέσεις Στρατιωτικών Ιερέων Α ́ και Β ́ Τάξης (Λοχαγών ή Υπολοχαγών), προκηρύσσει το ΓΕΕΘΑ με διαγωνισμό που αναρτά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Όπως τονίζεται στη συμπληρωματική προκήρυξη οι κενές οργανικές θέσεις των Στρατιωτικών Ιερέων θα πληρωθούν με ιερείς, που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.33/2006 Απόφαση Επιτροπής ΠΥΣ, ύστερα από επιλογή μεταξύ των υποψηφίων αγάμων ή εγγάμων, που φέρουν τον πρώτο ή δεύτερο ιερατικό βαθμό (Διακόνου – Πρεσβυτέρου).

Δείτε όλη την προκήρυξη του ΓΕΕΘΑ: