Υγειονομικό

Στρατιωτικά νοσοκομεία: Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες απέναντι σε ελλείψεις προσωπικού και τραγικά οικονομικά αναγνωρίζονται αλλά υπάρχουν και προβλήματα.

Προβλήματα στο τηλεφωνικό κέντρο  καθώς και με κάποιες περιπτώσεις που αφορούν την συμπεριφορά του προσωπικού υποστηρίζουν πως έχουν εντοπίσει οι απόστρατοι.

Ανάμεσα στις λύσεις που προτείνουν είναι το κλείσιμο ραντεβού μέσω email και η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου από 08:30-14:00 που είναι τώρα μέχρι την 17:00 με προσωπικό από εθελοντές της ΕΑΑΝ.

Στην συνάντηση που είχε στο ΓΕΝ ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ, ο Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος εα Θ. Γερούκης ΠΝ, ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γ .Γεωργακόπουλος ΠΝ, τα Μέλη του ΔΣ./ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Φ. Κωτσής ΠΝ, Υποναύαρχος (Μ) εα Π. Μαυραγάνης ΠΝ. Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ε. Αναγνωστάκης ΠΝ, Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Σ .Παπαδάς ΠΝ, Πλοίαρχος ΛΣ εα Α. Τσίρης και ο ιατρός Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ Υποναύαρχος (ΥΙ) εα Α. Παρασκευόπουλος ΠΝ, με τους Υ/ΓΕΝ Υποναυάρχο Ι. Παξιβανάκη ΠΝ, του ΓΕΝ/ΔΥΓ Υποναυάρχο (ΥΙ) Α. Σπανό ΠΝ, του ΓΕΝ/ΔΚΒ Αρχιπλοίαρχο Δ. Μήλα ΠΝ, τον Διευθυντή και Υποδιευθυντή ΝΝΑ Αρχιπλοιάρχο (ΥΙ) Ι. Τσούρα ΠΝ και Πλοίαρχο (ΥΙ) Β. Γκούμα ΠΝ αντίστοιχα, της Διευθύνουσας του ΝΝΑ και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων με θέμα την περίθαλψη των Αποστράτων στο ΝΝΑ.

Τα κύρια θέματα που έθεσαν οι απόστρατοι είναι:

α.- Ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία

(1).- Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρει ο ενδιαφερόμενος ανταπόκριση

(2).- Η ΕΑΑΝ πρότεινε τις ακόλουθες λύσεις και το ΓΕΝ θα τις εξετάσει:

     α.- Κλείσιμο ραντεβού μέσω e-mails

     β.- Επέκταση ωραρίου λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου από 08:30-14:00 που είναι τώρα μέχρι την 17:00 με προσωπικό εξ εθελοντών της ΕΑΑΝ.

     γ.- Οι Απόστρατοι της Επαρχίας να μπορούν να καλούν το Γραφείο Προνοίας της ΕΑΑΝ στο ΝΝΑ (τηλέφωνο 2107261256) και το Γραφείο να φροντίζει να κλείνει τα ραντεβού.

δ.- Γνωστοποίηση στους Αποστράτους τα της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων, τα οποία είναι χωρίς πληρωμή.

ε.- Ποσόστοση στα εξωτερικά ιατρεία με προτεραιότητα στους “βασικούς δικαιούχους”, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που πληρώνουν το Ν.Ι.Ν.

β.- Λειτουργία Φαρμακείων στο ΝΝΠ και ΝΝΣ

Το θέμα εξετάζεται γιατί υπάρχει νομικό και λογιστικό πρόβλημα

γ.- Οδοντοϊατρείο ΠΝ

(1).- Ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τις δαπάνες για τους Αποστράτους οι οποίες καλύπτονται από τον Π/Υ του ΓΕΝ. Η ΕΑΑΝ θα προβεί σε ενέργειες προς τον ΕΟΠΥΥ.

(2).- H EAAN πρότεινε να υπάρχει ποσόστοση στο οδοντοϊατρικό κέντρο με προτεραιότητα στους “βασικούς δικαιούχους”, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που πληρώνουν το Ν.Ι.Ν., γιατί ενώ υπάρχουν 19 έδρες τα ραντεβού είναι πολύ μακριά χρονικά. Θα εξετασθεί από το ΓΕΝ.

δ.- Συμπεριφορά προσωπικού ΝΝΑ

Ενώ σε γενικές γραμμές η συμπεριφορά του προσωπικού είναι καλή, υπάρχουν περιπτώσεις που έχει παρατηρηθεί εκτροπή από την συνήθη πρακτική. Με μέριμνα της Διευθύνουσας θα γίνει ενημέρωση του προσωπικού.

3.- Συζητήθηκε και το θέμα της εισόδου στο ΘΑΝ και η ΕΑΑΝ παρέδωσε στον Υ/ΓΕΝ προτάσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος, οι οποίες θα συζητηθούν κατά την συνάντηση του Α/ΓΕΝ με το ΔΣ/ΕΑΑΝ, που έχει δρομολογηθεί.

Στα θετικά λένε οι απόστρατοι είναι πως στην συνάντηση διεπιστώθη οτι το ΓΕΝ το ΝΝΑ και η ΕΑΑΝ «έχουν κοινό στόχο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των Αποστράτων και των Μελών της οικογενείας τους και εργάζονται συνεχώς για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, ευρίσκονται δε συνεχώς σε επαφή για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που ανακύπτει»

ΣΧΟΛΙΑ