ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΘΑ

Προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, του ΓΕΕΘΑ, των Γενικών Επιτελείων και των Μονάδων που στρατωνίζονται στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» συμμετείχαν στην άσκηση.

 

 

Με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ πραγματοποιήθηκε άσκηση εκκένωσης κτιριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ», την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018.

Σκοπός της άσκησης ήταν η εξοικείωση του προσωπικού με τις σχετικές διαδικασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στην άσκηση συμμετείχε το προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, του ΓΕΕΘΑ, των Γενικών Επιτελείων και των Μονάδων που στρατωνίζονται στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ».

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΘΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΘΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΘΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΘΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΘΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΘΑ