ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑΤΟ

Η Σύσκεψη της Επιτροπής Χρηματοδότησης των Στρατηγείων Κλιμακούμενης Ετοιμότητας ΝΑΤΟ διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ποιά ήταν τα θέματα

 

Η εξέταση θεμάτων οικονομικής φύσης και χρηματοδότησης των στρατηγείων κλιμακούμενης ετοιμότητας της δομής δυνάμεων του ΝΑΤΟ ήταν ο σκοπός της ετήσιας σύσκεψης της ανώτερης επιτροπής. Η σύσκεψη διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το NATO Rapid Deployable Corps-Greece (NRDC-GR), από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2018.

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑΤΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑΤΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑΤΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑΤΟ