Κατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ

Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα η διαδικασία κατάταξης των Οπλιτών Θητείας της 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ, στο ΣτρατόΞηράς, στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών

 

«Με το χαμόγελο στα χείλη» αλλά και περήφανοι για το καθήκον προς τη χώρα που πάνε να επιτελέσουν ξεκίνησαν και κατατάσονται οι νεοσύλλεκτοι της 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ, στο Στρατό Ξηράς, στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ). Η διαδικασία κατάταξης ξεκίνησε από Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018.

Το ΓΕΣ στην ανακοίνωση του καλωσορίζει τους νεοσύλλεκτους Οπλίτες στον Στρατό Ξηράς και τους εύχεται: «Καλή και εποικοδομητική θητεία, γρήγορη ένταξη στις επιχειρησιακές Μονάδες, προκειμένου να συμβάλουν μαζί με το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό, τους Εθνοφύλακες και την Εφεδρεία στην καθημερινή εκπλήρωση της αποστολής των Μονάδων, προς όφελος του Στρατού Ξηράς, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πατρίδας μας γενικότερα».

Κατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ

Κατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟΚατάταξη Οπλιτών Θητείας 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ