Βαλκανικοί Πόλεμοι: Σαν σήμερα, το 1912, παραμονή της κήρυξης των Βαλκανικών Πολέμων το Γενικό Στρατηγείο εξέδωσε την παρακάτω ιστορική διαταγή, σχετικά με την αναγνώριση (διακριτικά σήματα) των ελληνικών αεροσκαφών:

«Έγγραφον υπ’ αριθμ. 217.

Γενική Διαταγή.

Επιστήσατε την προσοχήν πάντων των υφ’ υμάς επί του ζητήματος των αεροπλάνων προς αποφυγήν απευκταίου.

Τα ελληνικά αεροπλάνα θα φέρωσι κάτωθεν κυανάς και λευκάς ζώνας, επιπλέον είναι διπλάνα.

Αι κυαναί ζώναι (εις τα ύψη) εκ των κάτω θα φαίνωνται μάλλον μαύραι.

Θα υπάρχη εν μόνον μονοπλάνον του Αργυροπούλου φέρον τα αυτά χρώματα.

Τα τουρκικά αεροπλάνα έχουσι χρώμα κεραμόχρουν, εις τα ύψη εκ των κάτωθεν φαίνονται μάλλον κεραμόχροα προς μαύρα. Είναι δε μονοπλάνα.«

Ο πρώτος Έλληνας αεροπόρος που πέταξε στη χώρα μας ήταν ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος. Η πρώτη του πτήση έγινε την 8η Φεβρουαρίου 1912, στην περιοχή του Ρούφ με αεροπλάνο τύπου Nieuport IV.G. Ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος εκτέλεσε μετά την επιτυχία του αυτή, δεύτερη πτήση με επιβάτη τον τότε πρωθυπουργό, Ελευθέριο Βενιζέλο.

Η έναρξη του Α΄ Βαλκανικού πολέμου συνέπεσε με τη συγκρότηση του «Λόχου Αεροπορίας» στη Λάρισα, το Σεπτέμβριο του 1912, ο οποίος υπαγόταν κατ’ ευθείαν στον Αρχιστράτηγο μέσω του Γενικού Επιτελείου.

Στη δύναμή του εντάχθηκαν άμεσα οι Αεροπόροι Δημήτριος Καμπέρος, Μιχαήλ Μουτούσης, Παναγιώτης Νοταράς και Χρήστος Αδαμίδης, μαζί με τα τέσσερα αεροσκάφη Henry Farman ΙΙΙ.

Λόγω της ανεπάρκειας των αεροσκαφών αυτών για πολεμικές επιχειρήσεις παραγγέλθηκαν τα βελτιωμένα Maurice Farman M.F.7 και Henry Farman HF.20, ενώ κατατάχθηκε με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού του Μηχανικού ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος, ο οποίος έφερε μαζί του το αεροσκάφος του, τύπου Nieuport IV.G.

Ο Αργυρόπουλος πέταξε αρκετές αναγνωριστικές αποστολές με ορμητήριο, το πεδίο προσγείωσης Λεμπέτ (σημερινή Ευκαρπία) στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος αεροπόρος σκοτώθηκε με το αεροπλάνο – λάφυρο τύπου Bleriot XI, μαζί με τον διανοούμενο, ποιητή και οπλαρχηγό Κωνσταντίνο Μάνο, όταν έπεσαν σε καταιγίδα στην περιοχή του Λαγκαδά, την 4η Απριλίου 1913.