Αγιασμός πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής  (ΣΣΑΣ) από το Σχη (ΣΙ) Τσιμενίδη Αθανάσιο, ιερέα του ΑΤΑ.

Ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε παρουσία Αξκών – Υπξκών – Μαθητών  και πολιτικού προσωπικού ενόψει της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Αποστολή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων  είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξκών με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όπως παρακάτω:

>Υγειονομικού (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι)

>Οικονομικού

>Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΝΟΜ)

LEAVE A REPLY