ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΑΡΒΥΛΑ

Στους 15 μήνες επανέρχεται η διάρκεια της πλήρους εναλλακτικής υπηρεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης μετά την κατάργηση του πρόσφατου νόμου για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Συγκεκριμένα με απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών Αλκιβιάδη Στεφανή και Θεόδωρου Σκυλακάκη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ορίζεται ότι όσοι αντιρρησίες συνείδησης θα ήταν υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης αν υπηρετούσαν ενόπλως, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση 15 μηνών εναλλακτικής υπηρεσίας σε φορείς του δημοσίου τομέα.

Με την απόφαση αυτή καταργείται η αντίστοιχη απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα της 24ης Ιουνίου 2019, βάσει της οποίας αναθεωρήθηκε ο χρόνος εναλλακτικής θητείας, που ίσχυε από το 2011, και οι 15 μήνες της πλήρους εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης είχαν μειωθεί σε 12 μήνες. Επίσης με την ίδια απόφαση, ο Π. Ρήγας είχε μειώσει κατά 3 μήνες και την εναλλακτική υπηρεσία στους αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατιωτικής θητείας (9 και 6 μηνών) και κατά 2 μήνες όσων υποχρεούνταν να υπηρετήσουν στρατιωτική υπηρεσία 3 μηνών.

Πλέον, αναφορικά με τη διάρκεια εναλλακτικής υπηρεσίας ισχύουν τα εξής:

«Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας:
α. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
β. Δώδεκα (12) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

γ. Εννέα (9) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
δ. Πέντε (5) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών».

Όσοι όμως αντιρρησίες συνείδησης παρουσιάστηκαν ή επαναπαρουσιάστηκαν σε φορείς του δημοσίου τομέα για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας προεκλογικά και πριν από τη νέα δημοσίευση της παραπάνω απόφασης απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής εναλλακτικής υπηρεσίας, όπως αυτός καθοριζόταν με την προηγούμενη διάταξη του Π. Ρήγα.

Ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ:

LEAVE A REPLY