Ουδέτερη Πολεμική Αεροπορία
Φωτογραφία αρχείου

Αποστρατείες: Δείτε το ΦΕΚ με τις αποστρατείες που αποφάσισε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) στην Πολεμική Αεροπορία.

Αποστρατεύονται Ανώτατοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του ν.δ. 1400/1973, του ν. 2292/1995, του ν. 2439/1996, του ν. 3883/2010 και της υπ’ αριθμό 3/1.3.2017 απόφασης της 8ης/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

Για να δείτε τα ονόματα στο ΦΕΚ πατήστε τον σύνδεσμο (link)

ΦΕΚ – ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 

LEAVE A REPLY