Σχολείο

Αριστεία: Οι άριστοι πρέπει να επιβραβεύονται γιατί η αριστεία είναι κατάκτηση και όχι «ρετσινιά». Δείτε ποιοι μαθητές θα βραβευτούν.

Όπως έκανε γνωστό η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) τα στοιχεία των προς βράβευση μαθητών της Γ΄Λυκείου θα πρέπει να φτάσουν ως τις 30/10/2017 στην ΕΑΑΣ.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι πέτυχαν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 18,1 στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

Σημειώνεται πως οι  μαθητές της Β’Λυκείου θα βραβευθούν μόνο με έπαινο ,λόγω μη χρηματοδότησης από την Υπηρεσία.

Δείτε όλο το έγγραφο της ΕΑΑΣ:

  1. Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν του σχετικού που αφορά στην βράβευση αριστούχων μαθητών θα πρέπει να υποβληθούν στην έδρα της ΕΑΑΣ και μέχρι την 30 Οκτ,2017, τα στοιχεία  των αριστούχων μαθητών της Γ΄Λυκείου των μελών μας προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση και διάθεση του ανάλογου ποσού.
  2. Ως βαθμολογία για την βράβευση,εχει ορισθεί ο βαθμός 18,1
  3. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:

α. Φ/Α ταυτότητας μέλους  ΕΑΑΣ

β. Φ/Α απολυτηρίου δικαιούχου επικυρωμένο

γ.Φ/Α αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου

δ. Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του δικαιούχου με την αναγραφή του ΙΒΑΝ.

ε. Εξουσιοδότηση για κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό,σε περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού.

στ. Φ/Α ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείαςΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες εντός του 2016 και 2017.

  1. Τα Παραρτήματα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την πληρότητα ,ορθότητα και εμπρόθεσμη υτποβολήτων  δικαιολογητικών η αποστολή των οποίων θα γίνει μόνο με COURIER.Σε περίπτωση ελλειπών δικαιολογητικών αυτά θα επιστρέφονται στο Παράρτημα και οι δικαιούχοι θα αποκλείονται από την βράβευση.
  2. Για τους αριστεύσαντες μαθητές της Β’ Λυκείου, των οποίων οι γονείς ή ο γονέας  αποστρατεύθει κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 να υποβληθεί και Φ/Α ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας τους.
  3. Οι  μαθητές της Β’΄Λυκείου θα βραβευθούν μόνο με έπαινο ,λόγω μη χρηματοδότησης από την Υπηρεσία.
  4. Διευκρινίζετε ότι τα μέλη των παραρτημάτων ν. Σάμου και ν. Σύρου να αποσταλούν απευθείας στην έδρα της ΕΑΑΣ
  5. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω

 

LEAVE A REPLY