ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ CANADAIR

Πολύ σημαντική είναι η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιπυρική περίοδο προκειμένου να καλύψει ανάγκες επιτήρησης και κατάσβεσης πυρκαγιών.

 

 

Στο πλαίσιο της συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιπυρική περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2018, διατέθηκε το ακόλουθο προσωπικό και μέσα για την κάλυψη αναγκών επιτήρησης και κατάσβεσης πυρκαγιών:

• 11.279 στελέχη για κατάσβεση πυρκαγιών και για στελέχωση περιπόλων και πυροφυλακίων.

• 3.692 οχήματα και μηχανήματα διαφόρων τύπων για κάλυψη αναγκών εποχούμενων περιπόλων και κατάσβεση πυρκαγιών.

• 678 έξοδοι εναερίων μέσων, διαφόρων τύπων, καλύπτοντας συνολικά 1.519 ώρες πτήσης για επιτήρηση και κατάσβεση 150 μειζόνων πυρκαγιών.

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ CANADAIR

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ CHINOOK

LEAVE A REPLY