Στρατός

Δεκέμβριος: Μήνας Στρατιωτικής Οικογένειας και Αλληλεγγύης. Υπάρχουν και αυτές οι ειδήσεις που έρχονται από την Κύπρο και δημιουργούν αισιοδοξία.

Η Εθνική Φρουρά έχει ανακηρύξει το Δεκέμβριο ως «Μήνα Στρατιωτικής Οικογένειας και Αλληλεγγύης». Σκοπός της παραπάνω πρωτοβουλίας που υλοποιείται για πρώτη φορά είναι:
•    Η σύσφιξη των σχέσεων του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς και των οικογενειών τους.
•    Η προβολή του κοινωνικού χαρακτήρα και του ανθρωπιστικού έργου των στελεχών της Εθνικής Φρουράς για ενδυνάμωση των σχέσεων με την κοινωνία.
•    Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η θετική επίδραση στο στρατιωτικό προσωπικό, με τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με διάφορα ιδρύματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
•    Η υποβοήθηση του έργου φιλανθρωπικών φορέων για ενίσχυση ευπαθών οικογενειών.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προγρμματιστεί σειρά δραστηριοτήτων και δράσεων όπως φαίνονται αναλυτικά στο συνημμένο πρόγραμμα.

Δείτε το :Μήνυμα Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς για την καθιέρωση του Θεσμού «Μήνας Στρατιωτικής Οικογένειας και Αλληλεγγύης»

LEAVE A REPLY