λεφτά

Εφάπαξ: Μεγαλύτερη επιβάρυνση θα έχουν όσοι από κάποια ανάγκη χρειαστούν προκαταβολή αφού το επιτόκιο αυξάνεται.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 1/23-01-18 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, καθορίσθηκε το επιτόκιο χορηγηθέντων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, το οποίο ανέρχεται για το β΄εξάμηνο 2017 σε 3,07% και για το α΄εξάμηνο 2018 σε 3,23%.

Σε ανακοίνωση του ΜΤΑ σημειώνεται πως για τον καθορισμό των  επιτοκίων ελήφθη υπόψη η απόδοση του Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κοινό Κεφάλαιο), που προκύπτει από τις προσόδους του προηγούμενου εξαμήνου των ανωτέρω χρονικών περιόδων

LEAVE A REPLY