ΕΝΣΤΟΛΟΙ

Πρόταση για καταβολή ποσού ύψους 419 εκατ. ευρώ για την πληρωμή αναδρομικών στους συνταξιούχους ενστόλους και δικαστικούς κατέθεσε σήμερα η διοίκηση του ΕΦΚΑ στο ΔΣ του φορέα κατ΄εφαρμογή διάταξης του περασμένου Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η εισήγηση προβλέπει πως στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15 του νόμου 4575/18 για “Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε συνταξιούχους” (σ.σ. δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 14/11/2018), θα υπάρξει τροποποίηση του Προϋπολογισμό του έτους 2018. Αναλυτικότερα, εγγράφεται ποσό 419.000.000 € .

Σημειώνεται πως η ισόποση αυτή μεταβολή εσόδων – εξόδων, δεν μεταβάλλει το με την προηγούμενη τροποποίηση εγκριθέν ταμειακό πλεόνασμα ποσού 409.310.000 €

Επίσης, δεν μεταβάλλεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών, πλεόνασμα της τάξης των 581.810.000 €.

Υπενθυμίζεται πως το άρθρο 15 του νόμου προβλέπει για τους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 10 έως 14 (βλ. παρακάτω) ότι πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν, εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και αυτής που πράγματι τους κατεβλήθη κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210). Συγκεκριμένα τα αναδρομικά αφορούν τους ακόλουθους συνταξιούχους :

-Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής).

– Τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς.

– Τους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

– Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στα μέλη του Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων.

– Τα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνή.

– Τους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

Πηγή: capital.gr