Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

«Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.»: Όπως έγινε γνωστό από την ΓΔΑΕΕ σήμερα 22 Μαΐου 2018 υπεγράφη στη ΓΔΑΕΕ η Τροποποίηση No1 της Σύμβασης 002Α/14.

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια Βομβίδων 40χιλ. Υψηλής Ταχύτητας. Την τροποποίηση υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ κ. Κυριάκος Κυριακίδης και ο κ. Θεόφιλος Βασιλείου, Διευθύνοντας Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.”.