Απόστρατοι, πηλίκιο

Αυτή είναι η επιστολή που έστειλε το Συντονιστικό Ενώσεων Αποστράτων στην ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις.

 

Επιστολή προς την ΑΑΔΕ και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών στέλνει το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων με την οποία ζητούν την τροποποίηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να απαλλαγούν από την Ε.Ε.Α.

Αναλυτικά η επιστολή του Συντονιστικού των τριών Ενώσεων Αποστράτων:

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος
ΣΧΕΤ : α.-ΦΕΚ 1861Β//24-5-2019
β.-Απόφαση ΑΑΔΕ A.1201

Αξιότιμοι κύριοι

  1. Σε συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας και κατόπιν της έκδοσης της σχετικής (β) αποφάσεώς σας, θα αναμέναμε την οίκοθεν και άμεση τροποποίηση στις Φορολογικές Δηλώσεις των χιλιάδων Μελών μας (απόστρατοι-συνταξιούχοι του Δημοσίου) και συγκεκριμένα τις, με μέριμνα της Υπηρεσίας σας, τροποποιήσεις των ηλεκτρονικών εντύπων Ε1, ούτως ώστε να απαλλαγούμε από την Ε.Ε.Α. κατά τις επιταγές και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του σχετικού (α).

2. Παρά ταύτα τα ποσά των αναδρομικών μας βρίσκονται ακόμα στους κωδικούς 619-620, παρότι διανύουμε τον τελευταίο μήνα υποβολής των φορολογικών δηλώσεών μας, αναμένοντας εναγωνίως να προσυμπληρωθούν τα αντίστοιχα ποσά καταβολής των αναδρομικών, στους κωδικούς 617-618 του Ε1 ούτως ώστε να μην υποβληθούν καθυστερημένα αυτές και επιβαρυνθούμε αναιτίως με πρόστιμα. Υπενθυμίζουμε επίσης πως στα εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. έλαβαν χώρα ήδη οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις.

3.-Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην επίλυση του θέματος αυτού, για να προχωρήσουν τα στελέχη μας, στην τελική υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

LEAVE A REPLY