Τα «βατράχια» του Πολεμικού Ναυτικού δεν σταματούν ποτέ ούτε στο νερό ούτε στην ξηρά που χάρη στην τέλεια φυσική τους κατάσταση «καταπίνουν» χιλιόμετρα.

Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017,  οι εκπαιδευόμενοι του 186ου Σχολείου Βασικής Εκπαιδεύσεως Υποβρυχίων Καταστροφών, συμμετείχαν στο Μαραθώνιο Δρόμο της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.), επί της κλασσικής διαδρομής, με σημείο εκκίνησης το Μαραθώνα και σημείο τερματισμού το Παναθηναϊκό Στάδιο. Η ανωτέρω δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο εκπαίδευσης των υποψήφιων Υποβρύχιων Καταστροφέων.

 

Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών

1. Η Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) ιδρύθηκε στις 31/01/2001 με το ΠΔ 16/01 (ΦΕΚ. Α.’ 13/31/01/2001) με έδρα την Ναυτική περιοχή Σκαραμαγκά.

Η ΣΥΚ είναι Σχολή ειδικής εκπαιδεύσεως και υπάγεται στο Αρχηγείο Στόλου με σχέση πλήρους διοικήσεως σύμφωνα με τις Διατάξεις του ΠΝ, μέσω του Διοικητή Υποβρυχίων Καταστροφών.

2. Η ΣΥΚ αποτελείται από την Γραμματεία της Σχολής καθώς και τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Εκπαίδευσης το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα Γραφεία:

(1) Φάσεων Σχολείων.
(2) Συντηρήσεων.
(3) Παρακολούθησης-Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστά-σεων και Στίβου Εμποδίων.
(4) Φυσικής Αγωγής.
(5) Βιβλιοθήκης.
(6) Αποθήκης ιματισμού και Καταδυτικών Υλικών.
(7) Η/Υ.

β. Τμήμα προσωπικού το οποίο περιλαμβάνει και το γραφείο Μονίμου και Εκπαιδευόμενου Προσωπικού ΣΥΚ (Οπλονομείο).

LEAVE A REPLY